||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O SESJI RADY GMINY ŚWIERCZÓW

Informuję, że na dzień 7 maja 2020 r. została zwołana sesja Rady Gminy Świerczów, która odbędzie się, ze względów wymogów zachowania bezpieczeństwa, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Świerczowie.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu ustanowienia ustawowych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców.

          Przebieg obrad sesji dostępny jest na stronie www.bip.swierczow.pl  oraz na kanale Gminy Świerczów w serwisie youtube.

Proponowany porządek obrad sesji zawiera Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów.

Treść Zawiadomienia poniżej.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
     

PDFZawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
 

Sprostowanie dotyczące zawiadomienia w sprawie zwołania XV sesji Rady Gminy Świerczów

Sesja odbędzie się w trybie normalnym w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Świerczowie, a nie tak tak jak podano w zawiadomieniu w trybie zdalnym.