||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

BUDOWA WODOCIĄGU ZAKOŃCZONA

wodociag.jpeg
 

W przysiółku Kuźnice zakończone zostały roboty budowlane związane z budową rozdzielczej sieci wodociągowej. Inwestycja została zrealizowana przez ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie. Zgodnie z dokumentacją techniczną wybudowano wodociąg o średnicy Ø90 PEHD i łącznej długości 951,5 m. Przeprowadzona inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci istniejących i mogących powstać w przyszłości budynków mieszkalnych. W celu wykonania przyłącza do budynku mieszkańcy Kuźnic muszą złożyć do Spółki „EKOWOD” wniosek o wydanie warunków technicznych. W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i brakiem możliwości zorganizowania spotkania z mieszkańcami w temacie przyłącza do wodociągu, mieszkańcy mogą to zrobić w sposób zdalny tj.: emailem, faksem, telefonicznie (77 410 52 22). Wniosek dostępny na stronie www.ekowod.eu – zakładka dokumenty do pobrania – wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Uzupełniony wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres lub pocztą na adres: ZWiUK „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów. Po otrzymaniu warunków technicznych należy opracować projekt budowlany przyłącza wodociągowego, który również można zlecić Spółce „EKOWOD”. Wniosek także jest dostępny na stronie internetowej w zakładce – Dokumenty do pobrania.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz