||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„MASKA DLA MIESZKAŃCA”

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju obowiązku noszenia z dniem 16 kwietnia br. przez obywateli maseczek, mając na uwadze problemy mieszkańców z nabyciem maseczek w sklepach i aptekach, Gmina Świerczów chcąc pomóc w realizacji tego obowiązku zakupiła 2.320 sztuk maseczek oraz dodatkowo materiał na ich uszycie. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pań z KGW (które jako pierwsze już w pierwszych dniach kwietnia szyły) oraz niektórych sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców dodatkowo uszyto 1.050 sztuk maseczek. Akcja „Maska dla mieszkańca” w terenie ruszyła w dniu 15 kwietnia równocześnie we wszystkich sołectwach. Maseczki zostały dostarczone przez pracowników urzędu oraz wolontariuszy (sołtysów i rady sołeckie, KGW, radnych, mieszkańców) do każdego domu, we wszystkich sołectwach Gminy Świerczów.

maseczki.jpeg

W imieniu wszystkich mieszkańców pragnę serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas, by pomóc mieszkańcom wszystkich sołectw w tej niecodziennej dla nas rzeczywistości. Słowa podziękowania kieruję w szczególności do osób szyjących maseczki:

  • KGW Świerczów 200 sztuk Panie: Renata Boduch, Małgorzata Lewko, Anna Klejn, Aneta Białas, Lucyna Michałów, Teresa Idczak, Marzena Tutakowska;

  • Sołectwo Biestrzykowice 164 sztuk: Małgorzata Baj, Ewa Piasecka, Dagmara i Dariusz Stańczak;

  • Sołectwo Miejsce 102 sztuk: Danuta Machynia (60 sztuk), Teresa Kaczkowska (42 sztuk);

  • Bielice 50 sztuk: Stanisława Prociak;

  • Bąkowice 93 sztuk: Rafał Sieczka (50 sztuk), Janina Marków (13 sztuk), Agata Zając (30 sztuk);

  • Starościn 56 sztuk: Janina Szymańska;

  • Gola 267 sztuk: Celina Mańka (152 sztuk), Wiktoria Rudzińska (62 sztuk); Anna Dziembowska (60 sztuk); Małgorzata Puszkiewicz (55 sztuk);

  • Dąbrowa 118 sztuk: Barbara i Andrzej Kaczmarek.


 

Jednocześnie bardzo proszę osoby, które mają utrudniony dostęp do sklepów i aptek, a nie są w stanie nabyć maseczki, o kontakt z sołtysami w danym sołectwie, którzy mają jeszcze w rezerwie maseczki.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz