||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

PRZYZNANO DOFINANSOWANIE NA ZAKUPY KSIĄŻEK

narodowy_program_rozwoju_czytelnictwa.jpeg

 

Gmina Świerczów w dniu 5 grudnia 2019 r. złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”, w maksymalnej przeznaczonej dla naszej Gminy kwocie tj. 8 960,00 zł.

Dnia 16 kwietnia br. uzyskano informację z Opolskiego Kuratorium Oświaty, że pozytywnie oceniono złożony wniosek i Gmina uzyska dofinansowanie w 2020 r. we wnioskowanej kwocie.

Pozyskane środki stanowią 80% wartości projektu, pozostałe 20% tj. 2 240,00 zł stanowią środki własne Gminy Świerczów.

Księgozbiory bibliotek szkolnych z naszej Gminy tj. Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach zostaną wzbogacone o nowe egzemplarze, a także nowości wydawnicze, które z pewnością wpłyną nie tylko na rozwój czytelnictwa, ale poprzez czytanie książek na rozwój dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz