||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi w Biestrzykowicach

FDS_2020.jpeg

Gmina Świerczów w dniu 26.08.2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych długo oczekiwanej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 101713 O w miejscowości Biestrzykowice ul. Ludowa”.

IMG_2638.jpeg
IMG_2626.jpeg
IMG_2612.jpeg
 

W dniu 15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na której to zadanie zostało zakwalifikowane.

Wartość oszacowana jest na ogólną kwotę 960 533,22 zł, z czego w ramach projektu dofinansowanie wynosi 672 373,25 zł, co stanowi 70 % ogólnej kwoty inwestycji, natomiast 30% kosztów inwestycji sfinansuje Gmina ze środków własnych. Ostateczna kwota zadania znana będzie po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Początek przebudowanego odcinka drogi to włączenie do drogi wojewódzkiej DW 454. Długość projektowanego odcinka drogi wynosi 840,00 mb. Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się wykonanie wzmocnienia nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej grubości 5 cm na warstwie profilowo-wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dokumentacja zakłada wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,00 m oraz wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o konstrukcji jak poszerzenie i szerokości 0,40 m. Od km 0+000,00 do km 0+610,00 poszerzenie po stronie lewej o szerokości 0,7 m – 2,6 m, od km 0+610,00 do km 0+770,00 poszerzenie po stronie prawej o szerokości 0,2 m – 1,0 m, a po stronie lewej szerokości 1,2 m – 1,8 m, od km 0+770,00 do km 0+840,00 poszerzenie po stronie lewej o szerokości 0,7 m – 2,6 m.

tablica_fundusz_celowy_ludowa_biestrzykowice1.jpeg

Odwodnienie drogi poprzez istniejące rowy przydrożne oraz zlokalizowane przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką kratki ściekowe. Rowy zlokalizowane po prawej stronie jezdni zostaną poddane konserwacji do wymaganych prawem parametrów. Zostanie wykonane pobocze utwardzone o szerokości 0,40 m po obu stronach jezdni. Za poboczem utwardzonym zostanie wykonane pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m.

PDFPismo w sprawie zatwierdzenia Listy zadań rekomendowanych do dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz