||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROGRAM ZDALNA SZKOŁA - SPRZĘT PRZEKAZANY SZKOŁOM!

pasek_unia_zdalna_szkola_loga.png
zdalna_szkola_sprzet.jpeg
 

Gmina Świerczów złożyła w dniu 3 kwietnia 2020 r. wniosek o przyznanie grantu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I, Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” ZDALNA SZKOŁA, w maksymalnej kwocie 45 000,00 zł, przeznaczonej dla naszej Gminy.

W dniu 17 kwietnia br. na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa została podana lista grantobiorców, na której umieszczono Gminę Świerczów, przyznającej dofinansowanie w wysokości wnioskowanej w złożonym wniosku.

Pani Wójt Barbara Bednarz przekazała w dniu 21 kwietnia br. łącznie trzynaście laptopów wraz z dostępem do internetu oraz cztery drukarki do naszych szkół tj.: Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach celem wykorzystania przez nauczycieli i uczniów przy realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz