||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat w sprawie zmian procedur bezpieczństwa społecznego

K O M U N I K A T

Od 20 kwietnia zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

 

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

 

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.

 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

 

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwiono również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza?
Od 20 kwietnia będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Należy pamiętać, że przebywanie na zewnątrz można tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
 

Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych
i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),

 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),

 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że będzie możliwość zarówno przyspieszania wprowadzanych nowych poluzowań, jak i ich spowalnianie!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

 

DRUGI ETAP

 

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy

 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

 

Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

 

TRZECI ETAP

 

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek

 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami

 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

 

Życie społeczne:

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)

 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

 

CZWARTY ETAP

 

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów

 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

 

Życie społeczne:

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinno się rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń.

Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu
do nowej rzeczywistości!

Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia bądź tutaj.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz