||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PolskaŻywność KUPUJĘ od ROLNIKA - mój rolnik moja strawa

Pamiętajmy o lokalnych producentach, sąsiadach, znajomych i najbliższych, którzy w tym trudnym czasie nie mają możliwości prowadzenia sprzedaży swoich produktów. Zachęcamy do wspierania ich umożliwiając tym samym dalsze prowadzenie działalności.

KUPUJE od ROLNIKA.jpeg