||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Treść rozporządzenia dostępna jest tutaj.