||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Obowiązek noszenia maseczek