||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Obowiązek noszenia maseczek od 16 kwietnia 2020r.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem zasłanianie twarzy jest obowiązkowe od czwartku 16 kwietnia 2020 roku. 
Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki.

Gdzie nosić maseczki, zakrywać usta i nos?

Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje:

 • w miejscach ogólnodostępnych: na drogach, placach, skwerach;
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
 • w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz osoby poruszające się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą lub pieszo;
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej: w kościele, w banku, na poczcie, w urzędzie, w lokalach gastronomicznych, w sądach itp. z wyłączeniem osób zatrudnionych w tych miejscach. (Za budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny).

Kto i w jakich sytuacjach nie musi nosić maseczki? Czy w pracy trzeba zakrywać nos i usta?

W rozporządzeniu opisane zostały przypadki, kiedy zakrywanie twarzy i nosa nie jest obowiązkowe. Dotyczy to między innymi osób, które sprawują swoje obowiązki służbowe. Są to:

 • żołnierze Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego;
 • duchowni w czasie odprawiania obrzędów religijnych;
 • kierowcy pojazdów komunikacji miejskiej (jeśli są zapewnione środki bezpieczeństwa - kierowca jest oddzielony od pozostałych pasażerów);
 • pracownicy i osoby wykonujące czynności służbowe w zakładach pracy lub miejscach użyteczności publicznej, z wyjątkiem osób bezpośrednio obsługujących interesantów lub klientów (wtedy tacy pracownicy powinni mieć np. przyłbice ochronne).

Ponadto maseczek nie muszą zakładać:

 • dzieci do lat 4;
 • osoby podróżujące samochodem, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba dorosła albo jedna osoba z dzieckiem do lat 4;
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub głębokim czy niesamodzielności.

Dodatkowo uprawnione osoby mogą zażądać odkrycia ust i nosa w celu wylegitymowania danej osoby, ustalenia jej tożsamości czy weryfikacji tożsamości. 
 
Czy dzieci muszą nosić maseczki?

Rodzice najmłodszych dzieci, które nie ukończyły jeszcze 4 roku życia, nie muszą zakrywać im ust oraz nosa. Dziecko, które ma więcej niż 4 lata, będzie musiało nosić maseczkę w miejscach, które wymienione zostały w rozporządzeniu. Granica wieku została ustalona na podstawie stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii.

Jaka jest kara za brak maseczki lub zakrytej twarzy?

Podobnie jak za nieprzestrzeganie innych regulacji wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, należy liczyć się z karami finansowymi za brak maseczki w miejscu publicznym. Policjanci na podstawie Kodeksu wykroczeń mogą wystawić mandaty w wysokości do 500 złotych. Funkcjonariusze mogą też skierować sprawę do sanepidu, który może wystawić nawet kilkutysięczne kary administracyjne.