||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Miodary

 IMG_0264.jpeg
IMG_0258.jpeg

W czasie prac remontowo-budowlanych wykonano docieplenie wraz z otynkowaniem, zmieniono pokrycie dachowe, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ogrodzenie i utwardzono teren prze budynkiem, odnowiono pomieszczenie świetlicy oraz pomieszczenia gospodarcze wraz z toaletami. Zakupiono i zamontowano plac zabaw przy obiekcie. Wyposażono świetlicę w nowe stoły i krzesła, meble, nagłośnienie, sprzęt AGD, garnki, stół do ping-ponga, piłkarzyki, projektor wraz z ekranem oraz szachy i warcaby.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 301 752,52 zł w tym dofinansowanie ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 wyniesie 186 004,00 zł czyli ponad 60%.