||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Świetlice w Starościnie i Bąkowicach

15 marca 2010 r. rozstrzygnięty został przetarg na budowę Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Remontowe „MURBET” Sp. z o.o. z Kalisza, które w/w inwestycję wyceniło na 782.546,88 zł. Roboty budowlane już rozpoczęto, a planowany termin oddania nowej świetlicy do użytku to 30.09.2010 r.

IMG_3292.jpeg IMG_3527.jpeg

Natomiast 16 marca 2010 r. w kolejnym przetargu wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice”, którym została Firma Usługi Remontowo-Budowlane Biłyk Janina z Namysłowa. Remont tej świetlicy kosztować będzie 285.198,16 zł i podobnie jak w przypadku Starościna oddana zostanie do użytku do 30.09.2010 r.

świetlica Bąkowice 028.jpeg IMG_3266.jpeg

Warto przypomnieć, że obie inwestycje współfinansowane są z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.