||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wydłużony termin składania wniosków o przyjęcie do Przedszkola

OGŁOSZENIE!!!

Z powodu zawieszenia funkcjonowania Przedszkola w Świerczowie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie przepisu art. 154 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe informujemy, że termin rekrutacji i tym samym składania wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola w Świerczowie na rok szkolny 2020/2021 zostaje wydłużony do dnia 8 maja 2020 r. 
 

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pod numer tel. 774196113.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz