||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie odroczenia opłat

ZARZĄDZENIE NR 0050/33/2020

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmiany zasad poboru podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

     § 1. 1. Do dnia 15 maja 2020 r. odracza się pobór podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

             2. Odroczenie terminów poborów płatności, o których mowa w ust. 1 dotyczy terminów płatności przypadających w miesiącu marcu i kwietniu 2020 r. 

     § 2. Za okres odroczenia nie będą naliczane odsetki od zaległości podatkowych.

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 15 marca 2020 roku.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
     

 

PDFZarządzenie nr 0050-33-2020 z dnia 24 marca 2020.pdf