||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat w sprawie nowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie nauki na odległość - nowelizacja przepisów

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Marszałkowie Województw,

 

25 marca br. znowelizowaliśmy rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Nowe rozwiązania ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Najważniejsze z nich dotyczą: możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu do kształcenia na odległość, podejmowania zdalnie decyzji przez rady pedagogiczne, zmian w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwości składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.

Proszę, abyście Państwo w tym trudnym dla wszystkich czasie wspierali dyrektorów szkół i nauczycieli. Jednocześnie dziękuję za dotychczasową współpracę oraz okazaną pomoc. 

W załączeniu przekazuję nowelę rozporządzenia oraz komunikat MEN omawiający najważniejsze zmiany.

 

Z poważaniem
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 

Załączniki:

1.     Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość –  nowelizacja przepisów – komunikat MEN

2.     Nowela 30c z 25.03.2020