||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Jubileusz Złotych Godów w naszej gminie!

Tylko życie poświęcone innym

Warte jest przeżycia” – Albert Eistein

 

W dniu 11 marca br. w Urzędzie Gminy w Świerczowie odbyło się uroczyste wręczenie medali dla par małżeńskich z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego nadanych na wniosek Pani Wójt Gminy Świerczów Barbary Bednarz przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Ten niecodzienny jubileusz w ostatnim półroczu obchodziło pięć par małżeńskich, jednakże cztery pary wzięły udział w uroczystościach w siedzibie urzędu. Wręczenia odznaczeń, listów gratulacyjnych, kwiatów i drobnych upominków jubilatom dokonała Kierownik USC - Wójt Barbara Bednarz w asyście Zastępcy Kierownika USC - Doroty Klisowskiej-Topoła i Zastępcy Wójta Alicji Piaseckiej. Jedna para, nie mogła przybyć na uroczystość, więc Kierownictwo USC w Świerczowie odwiedziło jubilatów w miejscu ich zamieszkania.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili:

- Państwo Krystyna i Stanisław Bąkowscy ze Starościna,

- Państwo Janina i Stefan Dychała z Goli,

- Państwo Krystyna i Marian Fraz z Biestrzykowic,

- Państwo Stanisława i Jerzy Kucharczyk z Dąbrowy,

- Państwo Halina i Stanisław Pajor z Dąbrowy.

Jak mówiła Pani Wójt Gminy Świerczów: „To wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych pokoleń. Wasz trwały związek dwojga wspierających się wiernie ludzi, wytrwałość, wzajemne zrozumienie pomogły pokonać trudności jakich nikomu nie szczędzi życie. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa jest rodzina. Wasze starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek, za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin zasługują na najwyższy szacunek i uznanie.”.

Drogim Jubilatom życzymy długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości oraz szczęśliwej podróży do dalszych jubileuszy.