||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów

 
Gmina Świerczów w celu zmniejszania zagrożenia wykluczeniem cyfrowym swoich mieszkańców oraz podniesienia możliwości rozwojowych gminy przystąpiła do realizacji projektu pn. „ Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych.
 W miesiącu listopadzie br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Pani Wójt Barbara Bednarz oraz Pani Skarbnik Irena Adamowicz parafowały umowę na dofinansowanie powyższej operacji.
Całkowita wartość projektu opiewa na sumę 258 976,50 zł. Dofinansowanie obejmie 85% kosztów kwalifikowalnych co da nam kwotę 220 130,02 zł.
Realizacja projektu będzie wpływać pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości oraz sprzyjać integracji mieszkańców i poprawie jakości życia na terenie gminy Świerczów.
W ramach projektu stworzona zostanie internetowa platforma komunikacji i wymiany informacji z Klientami Urzędu – e-Urząd. Za pośrednictwem tej platformy, petent z wykorzystaniem  łącza internetowego  będzie mógł dowiedzieć się jakie są procedury załatwiania spraw, złożyć  elektroniczny wniosek, a także śledzić stan realizacji swojej sprawy. W wyniku realizacji projektu powstanie również gminne e-Centrum czyli system powiadomień SMS, umożliwiający wysyłanie do zarejestrowanych w systemie użytkowników krótkich wiadomości tekstowych np. o nagłych wydarzeniach, zagrożeniach meteorologicznych oraz o aktualnych wydarzeniach w życiu Gminy, np.: planowanych wydarzeniach kulturalnych itp. Serwis internetowy Gminy zostanie rozszerzony o portal kulturalny, poświecony wydarzeniom lokalnym, w szczególności: atrakcjom turystycznym (zdjęcia, opisy, mapy położenia/dojazdu); wydarzeniom kulturalnym i sportowym oraz historii. Powstanie również gminna platforma szkoleniowa, na której udostępnione zostaną: kurs udzielania pierwszej pomocy oraz kurs korzystania z e-Urzędu. Strona internetowa Gminy i BIP zostaną udzwiękowione, dzięki czemu wprowadzona zostanie e-usługa przekazywania informacji dla osób niedowidzących. W Gminnym Ośrodku Kultury zostanie stworzony ogólnodostępny punkt dostępowy do sieci Internet – hotspot oraz udostępniony zostanie infomat, dzięki którym każdy zainteresowany w dowolnym czasie będzie mógł skorzystać z dostępu do internetu. W ramach projektu w Urzędzie Gminy zostanie wymieniony sprzęt komputerowy i teleinformatyczny co jest niezbędne do wdrożenia i sprawnego działania w/w e-usług