||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat Wójta Gminy w sprawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej

K O M U N I K A T

dla uczniów i ich rodziców

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w dniu 20 marca br. zostały wydane Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzeń przesunięto termin czasowego funkcjonowania placówek oświatowych z 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie zobowiązano jednostki systemu oświaty, aby od dnia 25 marca 2020 r. nauka obowiązkowo odbywała się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” udostępniono loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów.

Więcej informacji przekażą Państwu i uczniom - dyrektorzy i nauczyciele poszczególnych placówek.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz