||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Moje Boisko - Orlik 2012 w Bąkowicach

Wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Bąkowicach do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Zarządu Województwa Opolskiego został.
Ministerstwo przyznało Gminie Świerczów dotację w wysokości 820 000,00 zł (umowa z dnia 05.10.2012 r.), natomiast Zarząd Województwa 13 000,00 zł (umowa z dnia  20.09.2012 r.)
W wyniku rozstrzygniętego w dniu 14.08.2012 r. przetargu został wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD” z Jelcza Laskowic.
Inwestycja realizowana była od 30.08.2012 r. (przekazanie placu budowy) do 19.12.2012 r. kiedy to podpisano ostateczny protokół odbioru.
W wyniku przedsięwzięcia powstały:
1. Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 62x30 m wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
2. Boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka) z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o wymiarach 19,1x32,1 m wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
3. Budynek szatniowy o kubaturze 520 m³ i powierzchni użytkowej 99 m². Na całość budynku szatniowego składają się: dwie szatnie z łazienkami, korytarz, toalety dla kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych, , pokój trenera oraz pomieszczenie gospodarcze.
W ramach zadania zostanie zatrudniony również Animator Sportu, który będzie pełnił nadzór nad kompleksem sportowym i organizował oraz przeprowadzał zajęcia sportowe dla użytkowników.
Całkowity koszt zadania wyniósł 1 172 115,50 zł. W tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie 833 000,00 zł oraz wkład własny Gminy Świerczów w kwocie 339 115,50 zł.

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg