||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w m. Bąkowice

W dniu 06.11.2012 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w m. Bąkowice”

W ramach inwestycji wykonano: remont nawierzchni bitumicznej na długości 440 m oraz utwardzenie drogi tłuczniem na odcinku 153 m, wykonano obustronne pobocze utwardzone tłuczniem o szerokości 0,5 m, wyremontowano przepust drogowy, wykonano chodnik z kostki betonowej na długości 250 mb.
Łączny koszt zadania wyniósł 232 268,30 zł. Przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 69 680,49 zł w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Ponadto Gmina Świerczów sfinansowała wraz ze środkami Funduszu Sołeckiego wykonanie przedłużenia chodnika z kostki brukowej przy przedmiotowej drodze o długości 170 m i szerokości 1 m. Końcowego odbioru prac dokonano 21.12.2012 r. a całkowity koszt zadania wyniósł 34 300,00 zł., w tym 19 142,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.