||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja dotycząca funkcjonowania OUW

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu wszystkich wydziałów merytorycznych i obsługowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zostaje wprowadzone całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez Petentów i Interesantów
Prosimy o powstrzymanie się od załatwienia spraw osobiście ze względów bezpieczeństwa


Sprawy bardzo pilne będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 77 45 24 125

Sprawy można załatwiać drogą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /55s5j1nbiz/skrytka lub wysyłając wnioski i pisma pocztą tradycyjną, ew. mailem na adres bok@opole.uw.gov.pl

Informacje dotyczące spraw cudzoziemskich można uzyskać na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie można również pobierać stosowne wnioski. W celu uzyskania informacji proszę o korzystanie z dostępnych numerów telefonów:
- w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców – 774524126, 774524583, 774524521, 774524547
- w sprawie informacji o odbiorze kart pobytu - 774524691
- w sprawie wydawania zezwoleń na pracę - 774524560, 774524232, 774524544
- w sprawie obywatelstwa – 774524319, 774524673.