||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KOMUNIKAT z dnia 12 marca 2020r.

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w związku z potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania  i zwalczania zakażenia z nowym koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, z dniem 12 marca 2020r.:

  1.  ogranicza się wejście na teren siedziby Urzędu Gminy  w Świerczowie, Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej do niezbędnego minimum-

    Wszelkie sprawy, o ile to możliwe proszę załatwiać za pomocą:

- poczty elektronicznej:  

                                         ePUAP /yil8537bi6/SkrytkaESP

- lub telefonicznie:

               77 419 61 70

               77 419 61 79

        fax 77 419 61 84

Z uwagi na obecną sytuację dokumenty dostarczane osobiście będą odbierane w punkcie odbioru na parterze siedziby Urzędu Gminy.

  1.  zostały zawieszone wszelkie imprezy masowe, konkursy, turnieje i inne wydarzenia kulturalne  na terenie Gminy Świerczów,
  2.  odroczony pobór podatków i opłat realizowany przez wyznaczonych w sołectwach inkasentów,
  3.  do 10 kwietnia br. zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie szkół i przedszkola, które nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz