||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Foldery, pocztówki, mapy

 Mając na uwadze promocję oraz zaprezentowanie swoich walorów Gmina Świerczów opracowała i wydała folder, mapę turystyczną oraz pocztówki pokazujące najważniejsze, najciekawsze i najbardziej charakterystyczne miejsca i obiekty znajdujące się na terenie naszej gminy. Wydano 1000 szt. folderów o gminie, 1000 szt. map turystycznych oraz 2000 szt. pocztówek.

 
Wniosek o dofinansowanie projektu, który nosił nazwę „Promocja turystyczna Gminy Świerczów poprzez wydanie folderu i mapy turystycznej” złożony został do Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak”.
 
Powyższe zadanie realizowane było przy wsparciu funduszy unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość całej operacji wyniosła 27 838,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 70% kosztów kwalifikowanych.

zdj 003.jpeg

PDFFolder.pdf
PDFPocztówki.pdf