||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego walory gminy Lewin Brzeski

Film powstał ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020.