||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie projektu podziału woj. opolskiego na obwody łowieckie