||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze

II Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że zakończono procedurę naboru na w/w stanowisko, w wyniku której nie dokonano rozstrzygnięcia naboru.

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta, która nie zakwalifikowała się do dalszego etapu, gdyż nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów.

Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.

 

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

 

Świerczów, dnia 26 lutego 2020 r.