||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Konkurs „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi”

EFRWP_1200x628_konkurs_wody_v3.png
Celem konkursu „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi” jest zaangażowanie oraz zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz optymalnego gospodarowania wodą.

 

W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich, w jednej z kategorii:

  • własne gospodarstwo domowe - oszczędzanie, gromadzenie oraz powtórne użycie wody dla celów indywidualnych;
  • własne gospodarstwo rolne - alternatywne rozwiązania dotyczące oszczędzania, gromadzenia oraz wielokrotnego wykorzystywania wody w gospodarstwie rolnym, a także promocja rozwiązań związanych z retencją i melioracją;
  • wspólne tereny publiczne - gromadzenie wody oraz jej powtórne użycie na terenach publicznych.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca 2020 roku

 

Aby wziąć udział w konkursie wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres:

 

REGULAMIN KONKURSU - REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni 10 półfinalistów, którzy w dniach 20-21 marca 2020 roku, zostaną zaproszeni na warsztaty organizowane podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Podczas zajęć laureaci będą mieli okazję skonsultować swoje projekty z ekspertami m.in. z dziedziny public relations, a następnie zaprezentować je przed komisją konkursową.

 

Do autorów trzech najlepszych projektów trafią nagrody pieniężne w wysokości do 20 000,00 zł każda na realizację zwycięskiej kampanii.

 

Partnerem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.