||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja w sprawie odszkodowań za straty w uprawach rolnych powstałych w wyniku powodzi

Informacja


 
             Z godnie z treścią pisma nr IN.III.7160.16.2013  Wojewody Opolskiego z dnia      2013-08-16 informuję, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych  lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2013 r. powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, w którym przewiduje się możliwość udzielania pomocy w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych i 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach  lub tunelach foliowych na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji.
           Za uprawę, na której wystąpiły szkody kwalifikujące ją do likwidacji, należy uznać przypadek,  w którym szkody w uprawach rolnych lub uprawach w szklarniach i tunelach foliowych z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej o stałej konstrukcji w wysokości co najmniej 80%.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz