||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Opolska Agencja pracy – program wsparcia młodych na Opolszczyźnie

Projekt skierowany dla osób w wieku 15-29 lat, które nie pracują i nie uczą się stacjonarnie, nie są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkują województwo opolskie oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Uczestnicy projektu uzyskują możliwość odbycia szkoleń zawodowych, odbywają spotkania z doradcą, job coachem oraz pośrednikiem pracy. W ramach projektu przewidziano stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe (na okres realizacji stażu do 5 miesięcy).

https://grupaprofesja.com/projekty/opolska-agencja-pracy-program-wsparcia-mlodych-niepelnosprawnych/

Opolska_Agencja_Pracy_A3_plakat.jpeg
PDFInformacja o Opolskiej Agencji Pracy