||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

„Susza - zagrożenia dla upraw rolniczych” - szkolenie dla rolników

Izba   Rolnicza w Opolu ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowo - informacyjne pt. „Susza - zagrożenia dla upraw rolniczych”, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2, 45-805 Opole).

Plan spotkania:

1. Przywitanie delegatów Izby Rolniczej w Opolu i zaproszonych gości- Marek Froelich- Prezes Izby Rolniczej w Opolu

2. Omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych- w obszarze nawadniania w gospodarstwie- Jolanta Bińczycka- Opolski Oddział Regionalny ARiMR

3. Bilans wypłaconej pomocy  suszowej  za rok 2019 oraz omówienie  problemów  związanych z obsługą wniosków o pomoc suszową- Agnieszka Gul- Opolski Oddział Regionalny ARiMR

4. Omówienie zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych  na  inwestycje dotyczące nawadniania w rolnictwie- Paweł Szymczuk- Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej i Piotr Pancześnik- Zlewnia Opole

5. Przedstawienie planu przeciwdziałania skutkom suszy- Pawel Szymczuk- Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej i Piotr Pancześnik- Zlewnia Opole

6. Ubezpieczenia rolnicze jako instrumenty łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- Paweł Warunek- TUłW w Opolu

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 14 lutego br. na adres e-maił: lub telefonicznie pod nr tel. 77 457 23 27