||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ” W 2020 R.

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE
„WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ”
W 2020 R.

 

 

Nazwa oferenta:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie,
46-112 Świerczów, ul Brzeska 48

 

Nazwa zadania publicznego:

Piłkarska Gmina Świerczów”

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:

45 000,00 zł

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz