||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół z posiedzenia komisji powołanej do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe z dnia 7 lutego 2020 r.