||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie zmiany przyjęcia "Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"

W okresie od 17 – 31 stycznia 2020 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swierczow.pl, stronie internetowej Gminy Świerczów i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto informacja rozesłana została do stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencji Starosty Namysłowskiego, a mianowicie:

 1. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie

 2. Ludowy Zespół Sportowy w Biestrzykowicach - Miodarach

 3. Ludowy Zespół Sportowy w Starościnie

 4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa

 5. Stowarzyszenie Wspólnota Parafialna Biestrzykowice

 6. Stowarzyszenie Dzieci z Grodźca

 7. Stowarzyszenie Miejsc z Miejsca

 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowicach

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Biestrzykowicach - Miodarach

 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie

 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu

 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Starościnie

 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczowie

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Świerczów.

Konsultacje polegały na przesłaniu do Urzędu Gminy w Świerczowie propozycji, opinii lub sugestii do zaproponowanego i opublikowanego projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły opinie lub sugestie do przedstawionego projektu uchwały.

 

Sporządził       
Tadeusz Bezwerchny