||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe