||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2020 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji, Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.

W skład Forum wchodzą:

 • przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa,
 • przedstawiciele środowisk młodzieżowych zgłoszonych indywidualnie, przez organizacje młodzieżowe lub nieformalne grupy młodzieżowe.

Kandydatem na członka Forum może być osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • aktywnie działa na rzecz młodzieży,
 • jest w wieku od 15 do 23 lat,
 • wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Forum (załącznik nr 2)
 • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego, Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”)
 • przedstawiła listę poparcia min. 30 osób.

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:

 • Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
 • nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
 • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzież
 • osoba indywidualna w wieku od 15 do 23 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu.

Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru członków Forum dokona Zespół ds. wyłonienia członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego III kadencji powołany przez Marszałka Województwa Opolskiego

Zgłoszenie kandydata na członka „Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego” następuje poprzez wypełnienie  elektronicznego formularza zgłoszeniowego na członka Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego (formularz Google) oraz złożenie załączników, w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. na adres e-mail: lub drogą pocztową na adres kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Szczegółowa procedura wyłonienia kandydatów opisana jest w Zarządzeniu Marszałka Województwa Opolskiego nr 12/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

Poniżej link do ogłoszenia:

https://bip.opolskie.pl/2020/01/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-forum-mlodziezy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-iii-kadencji/

 

Informacje o działalności poprzednich kadencji FMSWO znajdziecie Państwo na naszej stronie FB:  https://www.facebook.com/mlodziezoweopolskie

 

W imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego serdecznie zapraszam aktywną młodzież z całego województwa do rozpoczynającej się rekrutacji i owocnej współpracy.