||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Badanie opinii mieszkańców gminy Świerczów

W listopadzie i grudniu 2019 r. w Dąbrowie, Miejscu, Starościnie, Miodarach i Świerczowie odbyły się konsultacje społeczne dot. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świerczów. To jeden z ważniejszych dokumentów, który określa jak ma wyglądać nasze otoczenie, w jakim kierunku gmina będzie się rozwijać przestrzennie. Były to spotkania otwarte, w trakcie, których wyjaśniliśmy czym jest dokument studium, jakie ma znaczenie dla mieszkańców oraz jaki wpływ Państwo macie na jego kształt.

Celem niniejszej ankiety jest poznanie Pana/Pani opinii na temat procesu konsultacji zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.

Zależy nam na poznaniu Pani / Pana opinii i uzyskaniu szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wyniki posłużą pracownikom gminy poprawie dalszej pracy nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy.

Dziękujemy za podzielenie się swoją opinią i poświęcony czas!

Link do ankiety