||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego walory naszej Gminy, który został stworzony w ramach przynależności do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna"

Film powstał ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020.