||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

UCHWAŁA NR XI/82/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów