||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wynikach z „Konsultacji społecznych w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie”

Informacja o wynikach

z „Konsultacji społecznych w przedmiocie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie”


 

 1. Konsultacje z 13 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie

Wyniki głosowania:

 1. „ZA” – 23 głosy;

 2. „PRZECIW” – 9 głosów;

 3. „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 3 głosy.

Liczba głosów nieważnych – 1 głos.

Liczba mieszkańców biorących udział w w/w konsultacjach – 36.

 

 1. Konsultacje z 14 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie

Wyniki głosowania:

 1. „ZA” – 1 głos;

 2. „PRZECIW” – 71 głosów;

 3. „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 1 głos.

Liczba mieszkańców biorących udział w w/w konsultacjach – 73.

 

 1. Konsultacje z 15 stycznia 2020 r. w świetlicy wiejskiej w Bąkowicach

Wyniki głosowania:

 1. „ZA” – 1 głos;

 2. „PRZECIW” – 96 głosów;

 3. „WSTRZYMUJĘ SIĘ” – 4 głosy.

Liczba głosów nieważnych – 2 głosy.

Liczba mieszkańców biorących udział w w/w konsultacjach – 103.


 

 1. Zbiorcze zestawienie wyników:

ZA”

PRZECIW”

WSTRZYMUJĘ SIĘ”

RAZEM

25

176

8

209

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz