||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych. Zapraszamy!

W dniu 18.01.2020 r. w Centrum Doświadczania Świata w Ładzy o godz. 1200  odbędzie się spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

spotkanie-dot.-ewaluacji-2020r..jpeg
 

Swój udział w spotkaniu można zgłaszać telefonicznie pod numerem 667 983 637, 723 974 261, 502 576 044 lub wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: do dnia 15.01.2020 r. Szczegóły dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak: http://stobrawskiszlak.pl/2156/spotkanie-dot-ewaluacji-wewnetrznej-lsr-w-formie-warsztatow-refleksyjnych.html .