||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Wójta Gminy Świerczów z dnia 3 stycznia 2020r, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świerczów