||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Marszałkowska Incjatywa Sołecka

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Na pierwsze takie projekty czekamy do 31 stycznia 2020 roku.
Zarząd Województwa Opolskiego właśnie ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022. To dofinansowanie zadań własnych gminy, dotyczących realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.
Chodzi o takie projekty wiejskie, które pomogą w realizacji przedsięwzięć, służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. 5 400 000 zł w ciągu trzech lat trafi do wszystkich sołectw w województwie opolskim. Na pierwsze projekty czekamy do 31 stycznia 2020 roku. Zasady przyznawania dotacji, oceny wniosków, realizacji projektów oraz rozliczenia dotacji zostały opisane w regulaminie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

UWAGA: Ze względu na konieczność doprecyzowania zapisów oraz zmian technicznych porządkujących numerację załączników zmianie uległy zapisy Regulaminu przyjęte uchwałą ZWO w dniu 30.12.2019r.

 

aktualne dokumenty do pobrania znajdują się tutaj.

inicjatywa sołecka-1.jpeg