||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000l”

Świerczów, 30.12.2019 r.

 

RIM.271.05.2019.MH

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1

 

EUROSPED PALIWA

Sp. z o.o., Sp. k

ul. Dworska 6

41-902 Bytom

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 60%” i kryterium „termin dostawy 40%” otrzymała największą liczbę punktów spełniając wszystkie wymogi SWIZ, odpowiednio kryterium cena 60 pkt i kryterium termin dostawy 40 pkt. Suma 100 pkt.

 

Cena: 3,03 zł brutto za 1 litr (słownie: trzy złote 03/100) – najkorzystniejsza oferta

 

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2

 

DROŚ – SAWICKI Sp. z o.o. Sp. k

ul. Przemysłowa 2

42-141 Przystajń

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 59,80

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 99,80 pkt

 

Oferta nr 3

 

PETROL” Sp z o.o.

ul. 1 Maja 90

55-080 Kąty Wrocławskie

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 59,02

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 99,02 pkt

 

Oferta nr 4

 

P.U.H. BIS Sp. J.

Józef Szyszka i Jerzy Szyszka

ul. Namysłowska 7

63-640 Bralin

 

Kryterium cena – otrzymana ilość punktów 58,27

Kryterium termin dostawy – otrzymana ilość punktów 40

Suma: 98,27 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni – brak

Oferty odrzucone – brak

 

 

Wójt Gminy Świerczów
mgr Barbara Bednarz