||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

informator dla osób opuszczających jednostki penitencjarne i osób im najbliższych

Informator opracowany przez Opolską Radę Terenową ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Zawiera informacje teleadresowe instytucji i organizacji, w których można uzyskać pomoc w zakresie np. wyżywienia, zakwaterowania czy terapii.

Informator do pobrania pod linkiem - "Twoja Nowa Droga"

Kolejny informator zawiera informacje na temat możliwości uzyskania pomocy postpenitencjarnej przez osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze.

Informator do pobrania pod linkiem - Informator "Pomoc Postpenitencjarna Dla Ciebie"