||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

OSP Biestrzykowice – Miodary oraz OSP Dąbrowa z nowym sprzętem przeciwpożarowym

Nasze dwie jednostki, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego czyli OSP Biestrzykowice-Miodary oraz OSP Dąbrowa, w lipcu br. skorzystały z możliwości złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup nowych motopomp szlamowych wraz z wyposażeniem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pozytywnie ocenił złożone wnioski i w dniu 26 września 2019 r. prezesi oraz skarbnicy ww. jednostek podpisali umowy na udzielenie dotacji.

Wartość obu projektów opiewała na kwotę 41 080,00 zł., tym dotacja z WFOŚiGW w Opolu wyniosła 20 540,00 zł. Nie obyłoby się to bez udziału Gminy Świerczów, która dofinansowała pozostałą kwotę w wysokości 20 540,00 zł.

W ramach tej operacji OSP Biestrzykowice-Miodary oraz OSP Dąbrowa otrzymały następujący nowoczesny sprzęt:

1. Motopompa szlamowa PH-2400 – 1 szt.

2. Wąż tłoczny W110/20-ŁA GIL – 15 szt.

3. Wąż ssawny PCV B-110-2500 ŁA prosty – 2 szt.

4. Smok ssawny prosty 110 – 1 szt.

5. Pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem – 1 szt.

6. Linka do linii ssawnej 10 mb – 1 szt.

7. Klucz uniwersalny – 2 szt.

Mamy nadzieję, że powyższy sprzęt wspomoże nasze jednostki w sprawniejszym działaniu przy akcjach ratowniczo-gaśniczych.

IMG_1270.jpeg IMG_1254.jpeg