||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 131/2019 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość mienia gminy Świerczów przeznaczą do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE Nr 131 / 2019

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 25 listopada 2019 r.

 

W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość mienia gminy Świerczów przeznaczą do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Ustalić cenę wywoławczą w III (trzecim) przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość niezabudowaną, działka nr 57/1 ark. mapy 1 o pow. 6.4600 ha obręb Miodary za kwotę 695 000.00 zł netto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz