||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie nr 14/2019/G z dnia 16.11.2019 r. o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak projektu grantowego pod nazwą "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne"

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą "Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne", zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Wnioski będą przyjmowane od 02.12.2019 r. - 16.12.2019 r.

Poniżej znajduje się plakat z podstawowymi informacjami dotyczącymi naboru:

nabory plakat14/2019.jpeg