||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Informacja o dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów –  w roku 2019”.

Wójt Gminy Świerczów informuje, że w 2019 roku Gmina Świerczów otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na ww. zadanie w kwotach:

 

- 4 829,30 zł – są to środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie;

 

- 7 114,87 zł – są to środki udostępnione przez WFOŚiGW w Opolu;

 

- 2 285,57 zł – udział środków własnych Gminy Świerczów.

 

Wartość ogólna zadania: 14 229,74 zł brutto

 

Zadanie zakończono 15.10.2019 r.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz