||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. PROGRAMU PRIORYTETOWEGO PN. ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Świerczów informuje, że Gmina Świerczów planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Inwentaryzacja będzie prowadzona poprzez przyjmowanie od rolników ankiet inwentaryzacyjnych.

 

Formularz ankiety inwentaryzacyjnej dostępny jest w Urzędzie Gminy Świerczów w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6, na stronie internetowej www.swierczow.pl oraz u Sołtysów.

 

Sposób składania ankiet: Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów -

w sekretariacie pok. nr 2

Termin składania ankiet: 25.11.2019 r.

Więcej informacji o Programie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6, nr tel. 77 419 61 70 wew. 17

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
     

Załącznik:

DOCANKIETA INWENTARYZACYJNA.doc
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx